Publieksmiddag archeologische vondsten

22 juni 2016

Zoals eerder vermeld wordt op de locatie Zuiderpark momenteel veel archeologische vondsten gedaan. Het gaat om resten van boerenerven met houten boerderijen, schuren en waterputten uit de periode tussen 800 en 1200 na Christus. Voor iedereen die het leuk vindt om een glimp op te vangen van deze vondsten wordt er een publieksmiddag georganiseerd. Hoe vaak heb je de kans om sporen uit de vroege Middeleeuwen met eigen ogen te ontdekken? Iedereen is welkom op woensdagmiddag 29 juni van 14.00 u tot 16.00 u.