Nationale Hypotheek Garantie

Veilig, verantwoord en voordelig
De Nationale Hypotheek Garantie is een vangnet voor (aanstaande) woningeigenaren. Met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) sluit je een veilige, verantwoorde en voordelige hypotheek af voor de aankoop of verbouwing van een woning. Bovendien bespaar je honderden euro’s per jaar.

De maximale prijs van een woning die met NHG gefinancierd kan worden, is per 2017 gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde. Deze bovengrens gaat per 1 januari 2017, vanwege de stijgende woningwaarde, dus omhoog. Dan kan een woning tot maximaal € 245.000 worden gefinancierd met NHG.

Wat is NHG?
Als je een hypotheek met NHG afsluit, staat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant als je door omstandigheden de hypotheeklasten niet meer kunt betalen. Een tweede voordeel is dat je een lagere hypotheekrente krijgt. De gemiddelde rentekorting die je krijgt dankzij NHG is 0,8% per jaar. Bij een hypotheek van € 225.000,- kan dit tot wel € 75,- per maand opleveren. Het is onder voorwaarden mogelijk om een eventuele restschuld mee te financieren met NHG.

Voorwaarden lening
De hypotheek mag in beginsel niet groter zijn dan de zogenaamde kostengrens. Die ligt op dit moment op € 245.000,-. Het is mogelijk om de restschuld mee te financieren bovenop deze kostengrens. Dan gelden wel extra voorwaarden. Dit extra deel wordt getoetst als financiële verplichting in plaats van een hypotheek. Jouw inkomen moet hier toereikend voor zijn. Voor de geldverstrekker geldt voor dit deel de garantieregeling niet (dit wordt een niet-NHG deel).

Het inkomen van de huiseigenaren moet voldoende zijn om de totale hypotheeklasten te dragen. En er geldt een extra eis voor de looptijd van de hypotheek. Het gedeelte van de lening dat betrekking heeft op de restschuld moet op de kortst mogelijke periode volledig worden afgelost. Waarbij het uitgangspunt is wat volgens de normen van NHG maximaal de maandlasten mogen zijn op basis van het inkomen.

Lees er meer over op de website NHG of neem contact op met één van onze makelaars.